Unit4
Sliedrecht, NL, 12 Oct. 2022, 10:28 CEST
Nederlandse bedrijven richten zich komend jaar vooral op ontwikkelen en aanbieden van nieuwe producten

Zeventig procent van de organisaties heeft omzetdoelen afgelopen drie jaar overtroffen

Nederlandse bedrijven richten zich komend jaar vooral op ontwikkelen en aanbieden van nieuwe producten img#1

Nederlandse bedrijven richten zich komend jaar vooral op ontwikkelen en aanbieden van nieuwe producten

Hoewel veel bedrijven zich komend jaar zullen richten op het aantrekken en behouden van talent binnen de organisatie, heeft dit niet de allergrootste prioriteit. 68 procent zegt namelijk dat hun prioriteit komend jaar zal liggen bij het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe producten om zo toegevoegde waarde aan zijn klanten te bieden. Dit blijkt uit onderzoek van Unit4, leider in zakelijke cloudapplicaties voor dienstverlenende organisaties, onder 250 respondenten. Voor 63 procent is het behouden en aantrekken van talent een prioriteit.

Uitdagingen voor komend jaar
Ook zal komend jaar de focus liggen op het reskillen van huidig personeel (57%) en het uitvoeren van de digitale transformatie (52%). Hoewel dat ambities zijn voor komend jaar, betekent het niet dat deze zonder slag of stoot verwezenlijkt zullen worden. Organisaties zien vooral een uitdaging in het op poten zetten en uitvoeren van een strategie om talenten aan te trekken en te behouden in de organisatie (56%). Daarnaast vreest de helft van de bedrijven (52%) ook voor hoe zij komend jaar moeten reageren op de toegenomen druk die door hun concurrenten wordt opgelegd. Als laatste kunnen achterhaalde processen en technologieën de komende twaalf maanden een struikelblok vormen voor 31 procent van de bedrijven.

Geen slechte prestaties in 2021
Als we terugkijken naar het afgelopen jaar dan heeft het coronavirus niet gezorgd voor een slecht economisch jaar. Zo geeft maar liefst 59 procent van de bedrijven aan dat ze beter hebben gepresteerd dan het target. Iets meer dan een kwart (28%) geeft aan rond het target te hebben gepresteerd en slecht dertien procent heeft het target niet gehaald.

Getallen uit 2021 zijn vergelijkbaar, waarbij 58 procent het beter dan het gestelde target heeft gedaan. Opvallend genoeg zien we voor de coronacrisis een iets minder rooskleurig beeld. In 2019 heeft negentien procent van de bedrijven het target niet gehaald en had ‘slechts’ 44 procent betere cijfers dan voorspeld. Wanneer we inzoomen op enkel de omzet dan geeft zeventig procent aan de afgelopen drie jaar de verwachtingen te hebben overtroffen. Gelukkig was de omzet bij slechts zeven procent van de bedrijven in die periode minder dan gehoopt.

Marc de Vries, Sales Director New Business Western Europe bij Unit4: “Er komen voor bedrijven spannende tijden aan met de stijgende inflatie en de energiecrisis, maar ik ben blij om te lezen dat er in elk geval de intentie is om komend jaar te innoveren. Een eerste reactie als het economisch wat minder gaat, is namelijk om de hand op de knip te houden en innovaties in de ijskast te zetten. Het is logisch dat er goed naar de budgetten gekeken moeten worden, maar het is juist in deze tijden belangrijk om te kijken hoe je je aanbod uit kan breiden om relevant te blijven voor huidige en nieuwe klanten. Als dit wordt gecombineerd met het aannemen van het juiste personeel, dan kom je als organisatie hopelijk sterker uit de aankomende crisis.”