Forrester
Cambridge, NL, 04 Oct. 2022, 11:01 CEST
Forrester voorspelt dat AI-software 50% sneller zal groeien dan de totale softwaremarkt

Cybersecurity is de snelst groeiende categorie AI-software; 72% van de wereldwijde AI-uitgaven komt uit de VS en China.

Forrester voorspelt dat AI-software 50% sneller zal groeien dan de totale softwaremarkt img#1

Forrester voorspelt dat AI-software 50% sneller zal groeien dan de totale softwaremarkt

Forrester (Nasdaq: FORR) voorspelt dat AI-software de komende twee jaar 50% sneller zal groeien dan de totale softwaremarkt, met een jaarlijkse groei van 18%. De uitgaven aan AI-software zullen verdubbelen van 33 miljard dollar in 2021 tot 64 miljard dollar in 2025 als gevolg van een versnelde adoptie van AI tijdens de pandemie en een toename van het aantal bedrijven dat AI-software aanbiedt.

Volgens Forrester's Global AI Software Forecast voor 2022 is cybersecurity de snelst groeiende categorie AI-software, met aanzienlijke investeringen in realtime monitoring en respons om de groeiende cybersecuritydreigingen te beperken. Binnen de AI-softwaremarkt zal AI-infused software tegen 2025 een CAGR van 22% vertonen; AI-maker tools, die worden gebruikt om AI-toepassingen te ontwikkelen, een CAGR van 18%; en AI-centrische software, die op AI-componenten draait, een CAGR van 14%.

Voor acht onderzochte landen (de VS, China, Japan, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het VK) zal het aandeel aan AI gerelateerde software-uitgaven toenemen van 4,3% in 2021 naar 6% in 2025. De VS en China zullen het meest uitgeven aan AI-software, met 72% van de wereldwijde bestedingen aan AI. Bovendien zal meer dan 80% van de jaarlijkse investeringen in AI- en blockchaintechnologieën uit deze twee landen komen.

Kernpunten per geografisch gebied

  • Zuidoost-Azië: China is een belangrijke investeerder in AI-software: 24% van de uitgaven voor AI - in totaal 9,6 miljard dollar - zal in 2022 uit China komen. China zal naar verwachting de rest van de wereld voorbijstreven met zijn uitgaven aan AI-software en tegen 2025 16,6 miljard dollar, oftewel 21% van zijn software-uitgaven, aan AI besteden. Japan zal in 2022 naar verwachting 4,1 miljard dollar uitgeven voor AI-software, vooral door de grote investeringen in collaboratieve robots.
  • Europa: In verhouding tot de omvang van hun economieën blijven Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk achter bij de VS en China als het gaat om uitgaven aan AI-software: in 2022 zal naar verwachting 7,3 miljard dollar worden geïnvesteerd in AI-software. Duitsland leidt de Europese AI-uitgaven, in 2022 wordt er naar verwachting 2,4 miljard dollar aan AI-software uitgegeven. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zullen in 2022 naar verwachting respectievelijk 2,3 miljard dollar en 1,4 miljard dollar uitgeven aan AI-software.
  • Verenigde Staten: De VS is leidend bij de invoering van AI door bedrijven en vormt ook de belangrijkste bestemming voor particuliere AI-investeringen, met 23,6 miljard dollar aan financiering in 2020. In 2022 komt 47% van de AI-uitgaven uit de VS. Amerikaanse bedrijven hebben de grootste portefeuille met AI-octrooiaanvragen en het grootste aantal gepatenteerde AI-technieken.

"AI heeft een groot potentieel in sectoren als cyberbeveiliging, procesoptimalisatie en -automatisering, gezondheid en personeelsbeheer", aldus Michael O'Grady, hoofdanalist bij Forrester. "Naarmate AI echter steeds meer gemeengoed wordt, zullen ondernemingen de complexiteit ervan moeten beheren, waaronder het naleven van verantwoorde AI-praktijken, het koesteren van de groeiende pool van AI-talent en de voortdurende evolutie van bedrijfsmodellen."