Breens Network
Amsterdam, NL, 13 Jan. 2023, 06:01 CEST
Open Universiteit ontwikkelt samen met Breens Network de Digitale Campus

De Open Universiteit (OU) kiest voor Breens Network als partner. Breens Network zal de state-of-the-art Digitale Campus ontwikkelen en beheren. Slimme digitalisering kan een flinke boost geven aan de ervaringen van studenten en docenten

Open Universiteit ontwikkelt samen met Breens Network de Digitale Campus img#1

Open Universiteit ontwikkelt samen met Breens Network de Digitale Campus

De Open Universiteit (OU) kiest voor Breens Network als partner. Breens Network zal de state-of-the-art Digitale Campus ontwikkelen en beheren. Slimme digitalisering kan een flinke boost geven aan de ervaringen van studenten en docenten en inspelen op de verdergaande flexibilisering van het onderwijs. De OU heeft stevige ambities op dit punt.

-De Open Universiteit heeft de ambitie om een voortrekkersrol te blijven vervullen in het bieden van hoogwaardig, gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs.

-Breens Network ontwikkelt de Digitale Campus voor de Open Universiteit vanuit een aanpak waarin de student centraal staat. De oplossing is onderscheidend ten opzichte van bestaande software oplossingen en ERP-systemen.

-Het resulteert in een totaaloplossing die ervoor zorgt dat de Open Universiteit toekomstbestendig en flexibel is en studenten en docenten het allerhoogste gemak biedt.

Het gaat onder meer om een nieuw CRM-student360-platform, een studentenportaal, een studentinformatiesysteem (SIS) inclusief onderwijscatalogus en oplossingen voor flexibel plannen en roosteren. Tot slot worden de mogelijkheden voor koppeling met leermiddelen/ contentsytemen benut. Het resulteert in een totaaloplossing voor studenten, docenten en medewerkers die ervoor zorgt dat de Open Universiteit toekomstbestendig en flexibel is en studenten en docenten het allerhoogste gemak biedt.

De Open Universiteit is dé deeltijduniversiteit van Nederland en Vlaanderen en loopt voorop bij het bieden van hoogwaardig, gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs. De universiteit maakt het wetenschappelijk onderwijs toegankelijk voor wie flexibel moet of wil studeren. Om een voortrekkersrol op dit terrein te kunnen blijven vervullen, zet de Open Universiteit hoog in op het gebruik van moderne digitale technologie. De ambitie voor de komende jaren is om zowel de processen als de IT-voorzieningen naar een volgend niveau te brengen en daarmee onderscheidend te zijn in het onderwijs. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt de ontwikkeling van de Digitale Campus.

"Dit project raakt de haarvaten van de organisatie. We zien dan ook zeer sterk uit naar de samenwerking en hebben er alle vertrouwen in dat we er samen iets moois van gaan maken" aldus prof. dr. Frank van der Duijn Schouten, voorzitter College van bestuur van de Open Universiteit.

Breens Network is een Nederlandse EdTech organisatie, ontstaan vanuit de ambitie om het Nederlandse onderwijs te ondersteunen bij het gebruik van nieuwe digitale technologieën en daarbij behorende processen en werkwijzen. Vanuit een student-centrale aanpak ontwikkelt Breens Network (samen met toonaangevende Nederlandse technologie partners 2at, Synigo en Visma Advitrae) de Digitale Campus voor de Open Universiteit op basis van proven technologie en -oplossing, daarmee zich onderscheidend ten opzichte van de bestaande software oplossingen en ERP-systemen. Ze maakt hierbij gebruik van verschillende beschikbare digitale oplossingen, die zich in de onderwijspraktijk hebben bewezen. Niet alleen technisch, maar juist ook vanuit gebruiksgemak en kwaliteit.

"Breens Network heeft net als de Open Universiteit een passie voor personalisering en flexibilisering in het onderwijs vanuit de visie van een Leven Lang Ontwikkelen. We willen de geïntegreerde oplossing de komende jaren dan ook graag verder ontwikkelen en daarmee de studentervaring verbeteren” aldus Geert-Jan van der Snoek, CEO van Breens Network. Hij is ervan overtuigd dat de Open Universiteit hiermee uitstekend anticipeert op de verdere ontwikkeling en innovaties in onderwijs, maar ook op de verdere integratie van onderwijs en de arbeidsmarkt. Hiermee is de Open Universiteit vooruitstrevend en leidend in de academische wereld."

Het gaat onder meer om een nieuw CRM-student360-platform, een studentenportaal, een studentinformatiesysteem (SIS) inclusief onderwijscatalogus en oplossingen voor flexibel plannen en roosteren. Tot slot worden de mogelijkheden voor koppeling met leermiddelen/ contentsytemen benut. Het resulteert in een totaaloplossing voor studenten, docenten en medewerkers die ervoor zorgt dat de Open Universiteit toekomstbestendig en flexibel is en studenten en docenten het allerhoogste gemak biedt.