LANCOM Systems
Aken, DE, 07 Dec. 2022, 12:24 CEST
Onderzoek LANCOM Systems: Netwerkbeheer beweegt zich naar de cloud

Het onderzoek van techconsult, in opdracht van LANCOM Systems, gaat dieper in over de status quo, uitdagingen en verwachte investeringen voor netwerkbeheer

Het onderzoek van techconsult, in opdracht van LANCOM Systems, gaat dieper in over de status quo, uitdagingen en verwachte investeringen voor netwerkbeheer img#1
Het onderzoek van techconsult, in opdracht van LANCOM Systems, gaat dieper in over de status quo, uitdagingen en verwachte investeringen voor netwerkbeheer

Onderzoek LANCOM Systems: Netwerkbeheer beweegt zich naar de cloud

Onderzoek van techconsult in opdracht van LANCOM Systems, de Duitse netwerk- en securityspecialist, toont aan dat netwerkbeheer zich duidelijk in de richting van de cloud ontwikkelt. 21 procent van de ondervraagde IT-managers in DACH en Benelux vertrouwt momenteel al op een pure cloudoplossing voor netwerkbeheer. 85% is van plan de komende vier jaar over te stappen. De reden hiervoor is dat zij schaalbare, cloud-native technologieën willen gebruiken om flexibel te kunnen reageren op veranderende netwerkvereisten. Meer dan de helft van de respondenten ziet netwerkbeveiliging en een gebrek aan specialisten als de grootste uitdagingen.

Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van netwerkbeheer? Voor welke uitdagingen staan bedrijven? Wat zijn de voordelen van netwerkbeheer vanuit de cloud? Deze en andere vragen zijn beantwoord in het "Modern Network Management"-onderzoek, uitgevoerd door techconsult in opdracht van LANCOM Systems. Hiervoor zijn in DACH en de Benelux IT-specialisten van 200 bedrijven met 150 tot 2.500 werknemers ondervraagd.

Driekwart van bedrijven maakt al gebruik van de cloud
Ruim één op de vijf bedrijven (21%) gebruikt al een pure cloudoplossing voor het beheer van zijn netwerkinfrastructuur. Meer dan de helft (52%) gebruikt een hybride systeem van cloud en on-premise oplossingen, en ongeveer een kwart (27%) kiest momenteel nog steeds voor een puur on-premise model.

Netwerkbeveiliging is grootste uitdaging
Meer dan de helft van de respondenten (52%) ziet netwerkbeveiliging als de belangrijkste uitdaging. Daarnaast beoordeelt 46 procent de investeringen van hun eigen bedrijf in moderne netwerkbeveiligingsoplossingen als laag of onvoldoende. Een ander aspect waar bedrijven zich zorgen over maken is het gebrek aan IT-specialisten. Voor meer dan de helft (51%) is het gebrek aan gekwalificeerd IT-personeel voor netwerkbeheer een belangrijk obstakel. De derde belangrijke uitdaging die door IT-managers wordt aangehaald, zijn netwerkstoringen die optreden tijdens het oplossen van problemen. Tijdens het oplossen van problemen is het netwerk vaak niet volledig operationeel en kwetsbaar voor beveiligingsproblemen. Ongeveer een derde van de respondenten (32%) zegt regelmatig last te hebben van langdurige uitval. Bijna evenveel mensen noemen een gebrek aan netwerkautomatisering (31%) en onvoldoende netwerktransparantie (27%) als belemmeringen.

85 procent is van plan over te stappen naar de cloud
Hoe willen bedrijven deze complexe problemen aanpakken? Een duidelijke meerderheid (85%) van degenen die nu nog gebruik maken van hybride en on-premise oplossingen, is van plan om binnen de komende vier jaar over te stappen op cloud-native netwerkbeheer. Slechts 10 procent wil vasthouden aan een on-premise oplossing. Als redenen hiervoor worden een gebrek aan vertrouwen, zorgen over compliance en angst voor toegang door derden genoemd.

Cloud scoort op het gebied van veiligheid, kosten en flexibiliteit
Daarentegen ziet de helft van de respondenten (50%) databeveiliging en -integriteit juist als de grootste voordelen van cloudoplossingen. In combinatie met beveiligingsdashboards, inbraakdetectie en -preventie en firewalls als Secure Web Gateways ontstaat zo een holistische oplossing voor netwerk- en databeveiliging. Als bedrijven bovendien voor een Europese provider kiezen, vermijden ze onnodige risico's met betrekking tot databescherming, compliance en toegang door derden.

38 procent van de respondenten verwacht ook dat er minder onderhoud, service en support nodig is, omdat deze taken grotendeels worden geautomatiseerd als het netwerkbeheer vanuit de cloud wordt uitgevoerd. Dit kost niet alleen minder tijd en moeite, maar levert ook financiële besparingen op. Bijna de helft van de bedrijven (48%) hoopt op aanzienlijke kostenbesparingen door voor een cloudoplossing te kiezen.

Daarnaast scoort de cloud punten op het gebied van flexibiliteit en schaalbaarheid. Apparaat configuraties kunnen snel en individueel worden aangepast en nieuwe locaties kunnen met een paar muisklikken op het bedrijfsnetwerk worden aangesloten. Ruim één op de drie bedrijven (37%) ziet dit als een belangrijk voordeel van netwerkbeheeroplossingen vanuit de cloud.

Ralf Koenzen, oprichter en CEO van LANCOM Systems, ziet ook dat de cloud de toekomst heeft: "Netwerken zijn de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Er komen steeds meer apparaten en data-intensieve applicaties bij die altijd en overal beschikbaar moeten zijn. Dit stelt ook hogere eisen aan de infrastructuur. Betrouwbare bescherming, transparantie en automatisering zijn essentieel om deze complexiteit beheersbaar te maken. Cloudgebaseerd netwerkbeheer kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren."