mintBlue
Amsterdam, NL, 25 Jul. 2023, 09:00 CEST
AI vormt een bedreiging bij de inzet van carbon credits voor klimaatcompensatie

Recent publiceerde Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een rapport over kunstmatige intelligentie (AI) als nieuwe bedreiging voor digitale veiligheid.

Foto: John Price voor Unsplash img#1
Foto: John Price voor Unsplash

AI vormt een bedreiging bij de inzet van carbon credits voor klimaatcompensatie

Recent publiceerde Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een rapport over kunstmatige intelligentie (AI) als nieuwe bedreiging voor digitale veiligheid. Onderbelicht is dat natuurherstel risico loopt met de opkomst en toename van AI. Blockchain-as-a-Service (BaaS)-platform mintBlue, ziet dan ook dat de toename van AI, het proces van natuurherstel, zoals carbon credits, zal belemmeren, maar is er van overtuigd dat blockchain hier het hoofd aan kan bieden/dit kan helpen voorkomen.

Initiatieven gericht op natuurherstel, zoals het gebruik van carbon credits als meetbare en verifieerbare emissiereducties van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten, spelen een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering. Echter, gebrek aan transparantie heeft de betrouwbaarheid van carbon credits in twijfel getrokken en natuurherstelprojecten hebben te maken gehad met aanzienlijke kritiek vanwege zorgen over transparantie en nauwkeurigheid in CO2-compensatie-initiatieven. Met AI is het eenvoudig om een valse bestemming aan de carbon credits te koppelen. Consumenten denken aan een bepaald project tot natuurherstel bij te dragen maar in werkelijk verdwijnt hun geld naar mensen die op deze, illegale, manier geld verdienen. Consumenten verlangen naar meer transparantie en willen weten of hun inspanningen daadwerkelijk een positieve impact hebben op de wereld. Hiervoor biedt de publieke blockchain een veelbelovende oplossing. Door gebruik te maken van blockchain-technologie, wordt een betrouwbaar en onveranderlijk register gecreëerd. Dit zorgt voor meer transparantie en veiligheid in het ecosysteem voor sociale initiatieven, zoals natuurherstelprojecten, waarbij de herkomst van informatie te allen tijde te traceren is.

Blockchain zelf is echter niet altijd heel milieuvriendelijk. mintBlue’s blockchain-technologie verbruikt aanzienlijk minder energie en stoot dus ook aanzienlijk minder CO2 uit in vergelijking met andere blockchains. Bovendien kan data on-chain verwerkt en opgeslagen worden. schaal- en opslagproblemen belemmeren het gebruik van carbon credits als effectief middel voor natuurherstel dus niet.

Elk bedrijf kan met slechts een paar klikken het natuurherstelprotocol integreren in het e-commerce uitcheckproces, de SaaS of transactieverwerker. Zo ging mintBlue onlangs een samenwerking aan met Sumthing, een pionier in het verbinden van organisaties met natuurherstelprojecten. Dit stelt mensen in staat op een transparante manier te doneren aan natuurherstelprojecten en dit stelt initiatieven in staat om op een eenvoudige manier hun impactdoelen te bereiken en tegelijkertijd de authenticiteit van hun bijdragen aan te tonen. Het gebruik van een enkele publieke blockchain waar meerdere organisaties op samen kunnen werken, biedt een enorm potentieel voor een revolutie in natuurherstel. Een welkome ontwikkeling in de strijd tegen klimaatverandering.