Infoblox
Amsterdam, NL, 19 Sep. 2022, 08:43 CEST
Ruim 80% van IT-leiders vindt zichtbaarheid voorwaarde voor netwerkveiligheid

Onderzoek van Forrester Consulting toont aan dat meer zichtbaarheid in het netwerk essentieel is voor betere beveiliging

Ruim 80% van IT-leiders vindt zichtbaarheid voorwaarde voor netwerkveiligheid img#1

Ruim 80% van IT-leiders vindt zichtbaarheid voorwaarde voor netwerkveiligheid

Er is een duidelijk verband tussen netwerkveiligheid en de zichtbaarheid in het netwerk. Uit onderzoek van Forrester Consulting blijkt dat ruim vier vijfde (81%) van IT-beslissers van mening is dat betere zichtbaarheid in het netwerk de beveiliging van hun organisatie zou verbeteren. Bijna twee derde (61%) zet investeren in netwerkdetectie bovenaan de prioriteitenlijst voor een veiligere netwerkinfrastructuur.

Forrester Consulting deed in opdracht van Infoblox, leider in cloud-first netwerk- en beveiligingsdiensten, wereldwijd onderzoek onder 423 IT-leiders van organisaties in diverse sectoren.

  • Vrijwel alle respondenten (97%) geven aan dat ze nu al investeren in tools en technologieën voor netwerkzichtbaarheid of dat voor de komende drie jaar gepland hebben.
  • Bijna 80% van de respondenten kiest daarbij voor een geïntegreerde oplossing die zowel de netwerk- als de beveiligingsdoelstellingen van hun organisatie ten goede komt. Die keuze is ook ingegeven door de wens om de silo's tussen deze afdelingen (netwerk en beveiliging) op te breken. Drie vierde noemt die silo’s een probleem in hun organisatie.

Volledige zichtbaarheid is van het grootste belang voor netwerkbeveiliging, omdat het organisaties in staat stelt te ontdekken en begrijpen welke data ze beveiligen en tegen wie ze die beveiligen. De voordelen komen met name naar voren als de netwerk- en beveiligingsteams nauw samenwerken. Deze integratie maakt betere performance- en capaciteitsplanning mogelijk en zorgt voor lagere kosten, waar beide teams van profiteren.

Het onderzoek van Forrester Consulting is hier op te vragen. Op woensdag 5 oktober aanstaande houden Forrester Consulting en Infoblox een webinar over het belang van zichtbaarheid voor de netwerkveiligheid. Aanmelden voor dat webinar kan hier.