Nestlé Waters
Issy-les-Moulineaux, FR, 22 Nov. 2022, 11:04 CEST
Vanaf 2025 zal Nestlé Waters France gebruik maken van de de eerste goederentrein op waterstof dankzij een innovatieve oplossing

Nestlé Waters streeft naar een koolstofarme bevoorradigsketen en zal als eerste bedrijf in Europa profiteren van de door Alstom en ENGIE ontwikkelde waterstofbrandstofceloplossing voor bulkvervoer per spoor, inclusief hernieuwbare waterst

hydrogen fuel cell solution - Design not contractual for illustration purposes (©Alstom Advanced & Creative Design) img#1
hydrogen fuel cell solution - Design not contractual for illustration purposes (©Alstom Advanced & Creative Design)
Marc Granger, Chief Strategy Officer of Alstom. img#2Sophie Dubois, Chief Executive Officer of Nestlé Waters in France. img#3

Vanaf 2025 zal Nestlé Waters France gebruik maken van de de eerste goederentrein op waterstof dankzij een innovatieve oplossing

Nestlé Waters streeft naar een koolstofarme bevoorradigsketen en zal als eerste bedrijf in Europa profiteren van de door Alstom en ENGIE ontwikkelde waterstofbrandstofceloplossing voor bulkvervoer per spoor, inclusief hernieuwbare waterstofvoorziening. Naar schatting zal dit project de uitstoot van[2] verminderen met0ton CO2-equivalent per jaar, waardoor de huidige jaarlijkse uitstoot uiteindelijk met 90% zal dalen. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van meer dan 30.000 retourritten per auto van Parijs naar Nice[3].

  • Nestlé Waters zal het eerste bedrijf in Europa zijn dat profiteert van de door Alstom en ENGIE ontwikkelde waterstofbrandstofceloplossing voor het goederentreinvervoer.
  • Het is de bedoeling om vanaf 2025 de eerste goederentrein op waterstof te laten rijden vanuit de fabriek in de Vogezen, met een systeem van waterstofgeneratoren dat door Alstom is ontworpen en door ENGIE van hernieuwbare waterstof wordt voorzien.
  • Uiteindelijk moet dit project Nestlé Waters in staat stellen de uitstoot van [1] met 10 000 ton CO2-equivalent per jaar te verminderen.
  • Deze nieuwe samenwerking is in overeenstemming met de acties die Nestlé Waters de afgelopen jaren heeft ondernomen om haar toeleveringsketen koolstofvrij te maken.

Deze nieuwe waterstofoplossing is een echte innovatie zijn, gebaseerd op een krachtig brandstofcelsysteem dat elektrische locomotieven kan aandrijven in niet-geëlektrificeerde gebieden. Met deze oplossing kunnen goederen over lange afstanden worden vervoerd, zowel nationaal als in heel Europa.

Vanaf 2025 zal deze goederentrein, aangedreven door elektriciteit van het spoorwegnet en door waterstof op de niet-geëlektrificeerde sectoren, geleidelijk het vervoer van VITTEL® natuurlijk mineraalwater verzekeren tussen de fabriek in de Vogezen en de verschillende distributiecentra in Frankrijk (namelijk Vittel/Arles 600 km en Vittel/Montreuil-Bellay 760 km). De dual-mode oplossing zal bestaan uit een generatorwagon met een krachtig brandstofcelsysteem, gevoed door hernieuwbare waterstof, en een elektrische locomotief op de hoofdlijn, beide verbonden door een stroomkabel. De generatorwagen zal, gebrek aan een bovenleiding, de locomotief van elektriciteit kunnen voorzien.

Een innovatief decarbonisatiesysteem ontwikkeld door Alstom en ENGIE

Nestlé Waters zal als eerste bedrijf gebruik kunnen maken van de waterstofbrandstofceloplossing voor het goederenvervoer per spoor, inclusief de levering van hernieuwbare waterstof, ontwikkeld door Alstom en ENGIE dankzij een partnerschap dat in april 2022 werd aangekondigd.

Deze oplossing is bedoeld ter vervanging van de diesellocomotieven die momenteel op de meeste lijnen in Frankrijk en de meeste Europese landen worden gebruikt.

Het krachtige waterstofsysteem van Alstom zal elektrische locomotieven aandrijven in niet-geëlektrificeerde gebieden en een 100% elektrische oplossing bieden voor het volledige goederenvervoer per spoor, inclusief de zelden geëlektrificeerde eerste en laatste kilometer.

Dankzij deze innovatieve oplossing kunnen alle goederenritten worden uitgevoerd met dezelfde elektrische locomotief, aangedreven door de bovenleiding op geëlektrificeerde hoofdlijnen en door de waterstofgeneratorwagen in niet-geëlektrificeerde gebieden.

In termen van prestaties levert de oplossing al het vermogen van een elektrische hoofdlijnlocomotief onder bovenleiding en voldoende vermogen met waterstof om een goederentrein te trekken op niet-geëlektrificeerde baanvakken.

ENGIE zal de hernieuwbare waterstof leveren via een innovatieve toeleveringsketen.

"Alstom was pionier op het gebied van waterstoftreinen en heeft 's werelds eerste waterstoftrein voor commercieel gebruik ontwikkeld,
aldus Marc Granger, Chief Strategy Officer van Alstom.

"Onze ambitie is de invoering van waterstof in de spoorwegsector te versnellen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen in het kader van de vergroening van de zware mobiliteit, inclusief het goederenvervoer. Daarom kijken we uit naar de eerste rit in 2025 van een goederenlocomotief die op hernieuwbare waterstof rijdt. Deze oplossing, die milieuvriendelijker en stiller is dan diesel, zal het mogelijk maken het modale aandeel van het goederentreinvervoer te ontwikkelen door een end-to-end elektrische oplossing aan te bieden, een echt alternatief voor het goederenvervoer over de weg. "

"Na de aankondiging van ons partnerschap met Alstom voor de levering van waterstof voor deze nieuwe oplossing omhet Europese goederentreinvervoer koolstofvrij te maken, wordt Nestlé Waters de eerste klant voor ons aanbod en de eerste toekomstige gebruiker van onze oplossing. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit project. Voor industriële ondernemingen speelt waterstof een essentiële rol in de stap naar lagere emissies, een hierbij speelt ENGIE een grote rol. "

Sébastien Arbola, Executive Vice President van ENGIE, verantwoordelijke voor Thermische Productie, Waterstof & Energievoorziening.

Voor Nestlé Waters is het spoor een strategisch onderdeel voor de stap naar koolstofvermindering

Dit project met Alstom en ENGIE is het meest recente voor Nestlé Waters. Het bedrijf koos op logistiek vlak al langer voor het spoor om zo de milieueffecten van het vervoer, dat een vierde van haar van koolstofvoetafdruk vertegenwoordigt, tot een minimum te beperken[4]. Terwijl voor de Franse industrie het goederentreinvervoer gemiddeld[5] 8% tot 10% van de vervoerde volumes vertegenwoordigt, bedraagt dit voor de fabriek in de Vogezen van Nestlé Waters bijna 45% van de volumes.

In 2018 sloot Nestlé Waters zich aan bij de FRET21-aanpak en ondertekende een overeenkomst met het Franse Agentschap voor Ecologische Transitie (ADEME) om actie te ondernemen om de koolstofvoetafdruk van haar producttransportstromen in Frankrijk te verminderen. In 2020 heeft de groep zich ten doel gesteld de vervoersgerelateerdeCO2-uitstoot in Frankrijk tegen eind 2022 met 13% te verminderen. Dit streven is gebaseerd op concrete acties zoals

  • In 2018 werd de spoorlijn tussen de PERRIER®-fabriek en de haven van Fos-sur-Mer geopend, wat leidt tot een daling van 27.000 vrachtwagens per jaar
  • In 2019 werd de hybride locomotief EURODUELE ingevoerd, goed voor een besparing van 1.920 ton CO2-equivalent per jaar t.o.v. een diesellocomotief.
  • In 2021 leidt het Glazen trein project, dat het vervoer van VITTEL® en S.PELLEGRINO® statiegeldflessen per trein regelt, tot 1.000 minder vrachtwagens per jaar.

Dankzij de initiatieven die Nestlé Waters sinds 2020 heeft ondernomen, werd de koolstofemissie voor vervoer met bijna 11% verminderd, d.w.z. ongeveer 5 900 ton CO2-equivalent aan het einde van 2021.

Al deze acties dragen bij tot de doelstelling van de Nestlé Groep om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te herleiden.

[1] In vergelijking met de huidige oplossing (diesellocomotief)
[2] In vergelijking met de huidige oplossing (diesellocomotief)
[3] Wat stelt een ton CO2-equivalent (echt) voor? - Carbo (hellocarbo.com)
[4] Levenscyclusanalysestudie, 2018-2021, Kabinet RDC
[5] Kerncijfers vervoer - editie 2019 (developpement-durable.gouv.fr)

Vergelijkbare berichten