Fortinet
Utrecht, NL, 13 Feb. 2023, 10:48 CEST
Fortinet helpt met oprichting Cybercrime Atlas

Het Cybercrime Atlas-initatief brengt wereldwijde leiders samen om de activiteiten, structuren en netwerken van cybercriminelen in kaart te brengen en te ontmantelen

Fortinet helpt met oprichting Cybercrime Atlas img#1

Fortinet helpt met oprichting Cybercrime Atlas

Fortinet® (NASDAQ: FTNT), wereldwijd leider in uitgebreide, geïntegreerde en geautomatiseerde oplossingen voor cyberbeveiliging, maakt de lancering bekend van de Cybercrime Atlas. Dit gezamenlijke initiatief werd deze maand onthuld tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos. Het wordt onder meer ondersteund door Banco Santander, Fortinet, Microsoft en PayPal. De Cybercrime Atlas, die momenteel door het WEF wordt gehost, heeft ten doel om branches, rechtshandhavingsinstanties en overheidsinstellingen unieke inzichten aan te reiken die hen helpen met het opsporen van cybercriminelen en het ontmantelen van hun wereldwijde ecosysteem en infrastructuur.

Wereldwijde leiders maken een gezamenlijke vuist tegen cybercriminaliteit
Cybercriminaliteit raakt alles en iedereen, van particulieren tot multinationals, vitale infrastructuren en overheden. Het richt enorme schade aan binnen economieën en samenlevingen, hoewel die schade niet altijd even zichtbaar is. Het idee voor de Cybercrime is ontsproten binnen de gemeenschap van de Partnership against Cybercrime (PAC) van het World Economic Forum. Hierin hebben meer dan 40 spelers uit de publieke en private sector zitting.

De Cybercrime Atlas vertegenwoordigt een gezamenlijke inspanning om een wereldwijde kennisbank van het cybercriminele landschap in het leven te roepen. Het initiatief maakt gebruik van de expertise van het PAC van het World Economic Forum en biedt een platform voor vooraanstaande beveiligingsonderzoekers, nationale en internationale rechtshandhavingsinstanties en multinationals. Het doel is om kennis te delen, beleidsaanbevelingen aan te reiken en gecoördineerde maatregelen te treffen in de strijd tegen cybercriminaliteit.

Het doel van de Cybercrime Atlas is om een uitgebreid beeld te bieden van het bedreigingslandschap door de activiteiten, gedeelde infrastructuur en netwerken van cybercriminelen in kaart te brengen. Het blootleggen van verbanden tussen de informatie die over cybercriminelen wordt verzameld zal de security-branche helpen om het cybercriminele ecosysteem doeltreffender te ontwrichten, budget en personeel efficiënter toe te wijzen en cybercriminelen te ontmoedigen.

Het Cybercrime Atlas-initiatief heeft sinds de tweede helft van 2021 geprofiteerd van een 12 maanden durend onderzoek naar 13 cybercriminele groepen door gespecialiseerde beveiligingsanalisten en onderzoekers. Dit verliep volledig op basis van publiekelijk beschikbare informatie. De collectieve kennis die uit de Cybercrime Atlas voortvloeit zal uiteindelijk bijdragen aan het identificeren en ontmantelen van het cybercriminele ecosysteem. De aanpak en aanvankelijke onderzoeksbevindingen van het initiatief zijn toegejuicht door rechtshandhavingsinstanties. Het blootleggen van deze informatie zal hen helpen met de arrestatie en succesvolle vervolging van leden van cybercriminele bendes.

De bijdrage van Fortinet aan de strijd tegen wereldwijde cybercriminaliteit
Het leiderschap van FortiGuard Labs van Fortinet binnen de threat intelligence-gemeenschap van de afgelopen tien jaar heeft geholpen met het aanpakken van cybercriminelen en het verbeteren van de beveiliging van klanten, partners en overheden in alle delen van de wereld. Door bedreigingsinformatie te delen en samen te werken met andere organisaties die dergelijke informatie verzamelen kan Fortinet zijn klanten verbeterde beveiliging bieden en de effectiviteit van de hele security-sector naar een hoger plan brengen.

FortiGuard Labs streeft naar het aangaan van samenwerkingsverbanden met wereldwijde rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen en brancheorganisaties. Fortinet werkt samen met het Centre for Cybersecurity van het WEF en levert bijdragen aan zijn Partnership against Cybercrime (PAC). Het investeert daarnaast fors in andere wereldwijde samenwerkingsverbanden, zoals het MITRE Engenuity Center for Threat Informed Defense (CTID). Fortinet is daarnaast al geruime tijd lid van het NATO Industry Cyber Partnership (NICP), is actief lid van het Gateway-project van INTERPOL en is medeoprichter van de Cyber Threat Alliance (CTA), om slechts een paar voorbeelden te noemen.

Derek Manky, chief security strategist en vice president Global Threat Intelligence bij FortiGuard Labs: “Het ontmantelen van internationale cybercriminele organisaties vraagt om een wereldwijde inspanning, betrouwbare relaties en samenwerking tussen publieke instellingen en bedrijven in elke sector. De missie van Fortinet is om mensen, apparaten en data altijd en overal veilig te houden. Het is er daarom trots op medeoprichter te zijn van het Centre for Cybersecurityvan het World Economic Forum (WEF) en actieve bijdragen te leveren aan het Partnership against Cybercrime (PAC) van het WEF. Het Cybercrime Atlas-initiatief draait om het maken van werkelijke impact. Het is een gecoördineerde inspanning om voor ontwrichting te zorgen binnen de wereld van cybercriminaliteit. We vinden het geweldig om onze samenwerking met leiders in de publieke en private sector verder op te voeren om onze digitale wereld tot een veiligere plek te maken.”

“Met het oog op het wereldwijde karakter van cyberbedreigingen is een intensievere samenwerking tussen publieke en private organisaties de beste manier om cybercriminaliteit te bestrijden. Organisaties moeten verder kijken dan hun netwerkrand en hun inspanningen en middelen combineren met die van bedrijven, rechtshandhavingsinstanties en overheden.”

Jürgen Stock, secretaris-generaal van INTERPOL: “Dit initiatief onderstreept de noodzaak van een effectievere sector overstijgende aanpak van de toenemende dreiging van cybercriminaliteit. Een wereldwijde oplossing vraagt om inzichten van de private sector die rechtshandhavingsinstanties in staat te stellen om cybercriminaliteit te voorkomen, detecteren, analyseren en ontmantelen.”

Jeremy Jurgens, directeur van het World Economic Forum: “De Cybercrime Atlas is een gezamenlijk onderzoeksinitiatief dat informatie verzamelt over het cybercriminele ecosysteem en de belangrijkste cybercriminelen die momenteel actief zijn. De inzichten die hieruit voortvloeien bieden kansen voor het opvoeren van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en rechtshandhavingsinstanties in de strijd tegen cybercriminaliteit.”

Aanvullende informatie